Produkter Tjenester Meny
Rørleggerkjeden VB

Om oss hos T. Bjørnarå

T. Bjørnarå Aut. røyrleggjarforretning blei etablera i Bykle i juli 1978. I 2004 blei vi AS, og fekk ei avdeling på Hovden. 

T. Bjørnarå AS har heile øvre Setesdal som arbeidsplass, frå Hovden i nord til Ose i sør. Bykle, Valle og Rysstad er for det meste betjent av Torgeir Bjørnarå og sonen Bjørgulv. Sistnemde har også meistarbrev og teknisk fagskule. Pål Berntzen som betjener avdelinga på Hovden tek også oppdrag austover i Telemark.


Vi utfører alt innan røyrleggjararbeidet: nybygg, modernisering og reparasjonar, i tillegg til kjerneboring opp til 400 mm.

Vi har hatt lærlingar i bedrifta stort sett heile driftsperioden.